องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567


ออนไลน์ : 11

Gallery :: กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567
วันที่ 13 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นายอุทิศ สังลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นางสาวสมสะอางค์ แก้วใส ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 ขึ้น ซึ่งได้รับเกียจจากนายอิศรา โพธิ์เงิน นายอำเภอน้ำเกลี้ยง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 25667 โดยได้อ่านสารนายกรัฐมนตรี​และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังให้แก่เด็ก ๆ
และมี กศน.อำเภอน้ำเกลี้ยง, สภอ.อำเภอน้ำเกลี้ยงได้จัดซุ้มกิจกรรม ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ และทางองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้มอบทุนการศึกษาและแจกขนมรถจักรยานให้แก่เด็กๆที่มาร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ และยังมีกิจกรรมอีกมากมายให้เด็กๆได้ร่วมเล่น สนุกตลอดงาน
วันที่ : 13 มกราคม 2567   View : 151