องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

เอกสารแนะนำภาษีป้าย


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: เอกสารแนะนำภาษีป้าย

เอกสารแนะนำภาษีป้าย
โพสโดย :   วันที่ : 30 มกราคม 2566   View : 42
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประวัติบ้านละเอาะ  (ดู 2029)
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ  (ดู 959)
คำขวัญตำบลละเอาะ  (ดู 943)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   (ดู 789)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และแจ้งประเมินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559  (ดู 3452)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ.2559 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  (ดู 739)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปี พ.ศ. 2559 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   (ดู 602)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :