องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

ประกาศ เรื่อง รายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประกาศ เรื่อง รายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือ

ประกาศ เรื่อง รายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือ
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 17 มกราคม 2567   View : 119
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประวัติบ้านละเอาะ  (ดู 2393)
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ  (ดู 1054)
คำขวัญตำบลละเอาะ  (ดู 1052)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   (ดู 899)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และแจ้งประเมินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559  (ดู 3550)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ.2559 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  (ดู 845)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปี พ.ศ. 2559 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   (ดู 749)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :