องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
เปิดไฟล์
โพสโดย : จำเนียง   วันที่ : 27 สิงหาคม 2563   View : 483
ประกาศราคากลาง
ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ  (ดู 371)
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ดู 483)
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกร่องอรุณ หมู่ที่ ๑๑   (ดู 415)
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกร่องโศก บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๑  (ดู 431)
ประกาศ สรุปราคากลางก่อสร้างอติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกร ตำบลละเอาะ หมู่ที่ 5  (ดู 329)
ประกาศ สรุปราคากลางก่อสร้างอติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกร ตำบลละเอาะ หมู่ที่ 8  (ดู 339)
ประกาศ สรุปราคากลางก่อสร้างอติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกร ตำบลละเอาะ หมู่ที่ 9  (ดู 317)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :