องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกร่องอรุณ หมู่ที่ ๑๑


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกร่องอรุณ หมู่ที่ ๑๑

ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกร่องอรุณ หมู่ที่ ๑๑ 
เปิดไฟล์
โพสโดย : จำเนียง   วันที่ : 25 ตุลาคม 2564   View : 428
ประกาศราคากลาง
ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ  (ดู 387)
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ดู 507)
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกร่องอรุณ หมู่ที่ ๑๑   (ดู 428)
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกร่องโศก บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๑  (ดู 453)
ประกาศ สรุปราคากลางก่อสร้างอติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกร ตำบลละเอาะ หมู่ที่ 5  (ดู 365)
ประกาศ สรุปราคากลางก่อสร้างอติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกร ตำบลละเอาะ หมู่ที่ 8  (ดู 368)
ประกาศ สรุปราคากลางก่อสร้างอติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกร ตำบลละเอาะ หมู่ที่ 9  (ดู 351)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :