องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกร่องโศก บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๑


ออนไลน์ : 17

หัวข้อ :: ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกร่องโศก บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๑

ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกร่องโศก บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๑
เปิดไฟล์
โพสโดย : จำเนียง   วันที่ : 27 ตุลาคม 2564   View : 350
ประกาศราคากลาง
ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ  (ดู 299)
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ดู 362)
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกร่องอรุณ หมู่ที่ ๑๑   (ดู 329)
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกร่องโศก บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๑  (ดู 350)
ประกาศ สรุปราคากลางก่อสร้างอติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกร ตำบลละเอาะ หมู่ที่ 5  (ดู 229)
ประกาศ สรุปราคากลางก่อสร้างอติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกร ตำบลละเอาะ หมู่ที่ 8  (ดู 236)
ประกาศ สรุปราคากลางก่อสร้างอติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกร ตำบลละเอาะ หมู่ที่ 9  (ดู 229)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :