องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกร่องโศก บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๑


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกร่องโศก บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๑

ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกร่องโศก บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๑
เปิดไฟล์
โพสโดย : จำเนียง   วันที่ : 27 ตุลาคม 2564   View : 431
ประกาศราคากลาง
ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ  (ดู 371)
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ดู 482)
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกร่องอรุณ หมู่ที่ ๑๑   (ดู 415)
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกร่องโศก บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๑  (ดู 431)
ประกาศ สรุปราคากลางก่อสร้างอติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกร ตำบลละเอาะ หมู่ที่ 5  (ดู 329)
ประกาศ สรุปราคากลางก่อสร้างอติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกร ตำบลละเอาะ หมู่ที่ 8  (ดู 339)
ประกาศ สรุปราคากลางก่อสร้างอติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกร ตำบลละเอาะ หมู่ที่ 9  (ดู 317)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :