องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านทุ่งสว่าง ไปถนนรพช.


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านทุ่งสว่าง ไปถนนรพช.

ราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านทุ่งสว่าง ไปถนนรพช.
โพสโดย : จำเนียง   วันที่ : 31 มีนาคม 2566   View : 199
ประกาศราคากลาง
ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ  (ดู 338)
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ดู 426)
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกร่องอรุณ หมู่ที่ ๑๑   (ดู 382)
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกร่องโศก บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๑  (ดู 404)
ประกาศ สรุปราคากลางก่อสร้างอติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกร ตำบลละเอาะ หมู่ที่ 5  (ดู 292)
ประกาศ สรุปราคากลางก่อสร้างอติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกร ตำบลละเอาะ หมู่ที่ 8  (ดู 297)
ประกาศ สรุปราคากลางก่อสร้างอติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกร ตำบลละเอาะ หมู่ที่ 9  (ดู 286)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :