องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 3

โครงการ บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วัดบ้านละเอาะ วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการ บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วัดบ้านละเอาะ วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564... วันที่ 25 ก.พ. 2564 (ดูู 901)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564... วันที่ 24 ก.พ. 2564 (ดูู 288)

การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ณ บ้านนวลละออ หมู่ 12 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ณ บ้านนวลละออ หมู่ 12 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564... วันที่ 19 ก.พ. 2564 (ดูู 1121)

นำเสนอข้อมูลและผลการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ระตัยโซน (อำเภอ) ณ ห้องประชุมศรีลาวา ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

นำเสนอข้อมูลและผลการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ระตัยโซน (อำเภอ) ณ ห้องประชุมศรีลาวา  ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2564... วันที่ 17 ก.พ. 2564 (ดูู 269)

ประชุมและรวบรวมเอกสารโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมและรวบรวมเอกสารโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564... วันที่ 17 ก.พ. 2564 (ดูู 321)

กิจกรรม BIG CLEANING DAY วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านนวลละออ หมู่ 12 ตำบลละเอาะ

กิจกรรม BIG CLEANING DAY  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านนวลละออ หมู่ 12 ตำบลละเอาะ... วันที่ 17 ก.พ. 2564 (ดูู 291)

กิจกรรมBIG CLEANING DAY ห้วยทา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมBIG CLEANING DAY  ห้วยทา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564... วันที่ 16 ก.พ. 2564 (ดูู 311)

ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลละเอาะ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลละเอาะ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564... วันที่ 11 ก.พ. 2564 (ดูู 267)

กิจกรรม BIG CLEANING DAY วันที่ 5 มกราคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

กิจกรรม BIG CLEANING DAY  วันที่ 5 มกราคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ... วันที่ 5 ก.พ. 2564 (ดูู 265)

โครงการ อบรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาญ 2564 ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2563 ณ ดณโรงเรียนดวนใหญ่ร่มโพธิ์ทอง องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ อบรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาญ 2564 ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2563 ณ ดณโรงเรียนดวนใหญ่ร่มโพธิ์ทอง องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ... วันที่ 22 ธ.ค. 2563 (ดูู 880)

ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลละเอาะเพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ วันที่ 28 ตุลาคม 2563

ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลละเอาะเพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ... วันที่ 28 ต.ค. 2563 (ดูู 287)

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 29 กันยายน 2563

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 29 กันยายน 2563... วันที่ 29 ก.ย. 2563 (ดูู 327)

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลละเอาะ และคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 29 กันยายน 2563

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลละเอาะ และคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 29 กันยายน 2563... วันที่ 29 ก.ย. 2563 (ดูู 357)

พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ร่องแวด ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 24 กันยายน 2563

        วันที่ 24 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ร่วมกับประมงจังหวัดศรีสะเกษ จัดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ อ่างเก็บน้ำร่องแวด บ้านเชือก หมู่ที่ 10 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์และปลูกฝังให้ประชาชน รวมทั้งเยาวชนได้ตระหนั..... วันที่ 24 ก.ย. 2563 (ดูู 1068)

โครงการปลูกป่าและปล่อยพันธู์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ ประจำปี 2563 ณ อ่างเก็บน้ำร่องอรุณ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 24 กันยายน 2563

โครงการปลูกป่าและปล่อยพันธู์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ ประจำปี 2563 ณ อ่างเก็บน้ำร่องอรุณ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 24 กันยายน 2563... วันที่ 24 ก.ย. 2563 (ดูู 867)

โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนากสถานที่ ของศูนย์เด็กเล็กตำบลละเอาะ วันที่ 22 กันยายน 2563

โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนากสถานที่ ของศูนย์เด็กเล็กตำบลละเอาะ วันที่ 22 กันยายน 2563... วันที่ 22 ก.ย. 2563 (ดูู 350)

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านขี้เหล็ก หมู่ 2,11 ตำบลละเอาะ ในวันที่ 22 กันยายน 2563

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านขี้เหล็ก หมู่ 2,11 ตำบลละเอาะ ในวันที่ 22 กันยายน 256... วันที่ 22 ก.ย. 2563 (ดูู 421)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่  17 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563... วันที่ 17 ก.ย. 2563 (ดูู 319)

กิจกรรม BIG CLEANING DAY เดือน กันยายน 2563 หมู่ที่ 10 บ้านเชือก ณ วันที่ 15 กันยายน 2563

กิจกรรม BIG CLEANING DAY เดือน กันยายน 2563 หมู่ที่ 10 บ้านเชือก ณ วันที่ 15 กันยายน 2563... วันที่ 15 ก.ย. 2563 (ดูู 341)

ลงพื้นที่เพื่อแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 9-16 กันยายน

ลงพื้นที่เพื่อแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 9-16 กันยายน 2563... วันที่ 9 ก.ย. 2563 (ดูู 337)