องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 8

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 11 มกราคม 2563

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 11 มกราคม 2563... วันที่ 11 ม.ค. 2563 (ดูู 405)

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 9 มกราคม 2563

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 9 มกราคม 2563 ได้มีตัวแทนหมู่บ้านและประชาชนหลายๆอาชีพเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ... วันที่ 9 ม.ค. 2563 (ดูู 286)

กิจกรรมรณรงค์ BIG CLEANING DAY เดือน ธันวาคม 2562 หมู่ที่ 10 บ้านเชือก

กิจกรรมรณรงค์ BIG CLEANING DAY เดือน ธันวาคม 2562 หมู่ที่ 10 บ้านเชือก... วันที่ 24 ธ.ค. 2562 (ดูู 312)

การประชุม อปพร. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 20/12/2562

การประชุม อปพร. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 20/12/2562... วันที่ 20 ธ.ค. 2562 (ดูู 228)

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้องประชุมอำเภอน้ำเกลี้ยง วันที่ 5 ธันวาคม 2562

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้องประชุมอำเภอน้ำเกลี้ยง วันที่ 5 ธันวาคม 2562... วันที่ 5 ธ.ค. 2562 (ดูู 247)

การประชุมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

การประชุมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562... วันที่ 14 พ.ย. 2562 (ดูู 257)

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุคนธปัญญาวุธ ณ วัดบ้านละเอาะ ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุคนธปัญญาวุธ ณ วัดบ้านละเอาะ ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562... วันที่ 8 พ.ย. 2562 (ดูู 414)

โครงการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

โครงการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562... วันที่ 8 พ.ย. 2562 (ดูู 274)

กิจกรรมรณรงค์ BIG CLEANING DAY เดือน ตุลาคม 2562 บ้านทุ่งสว่างหมู่ที่ 7 วันที่ 18 ตุลาคม 2562

กิจกรรมรณรงค์ BIG CLEANING DAY เดือน ตุลาคม 2562 บ้านทุ่งสว่างหมู่ที่ 7  วันที่ 18 ตุลาคม 2562... วันที่ 18 ต.ค. 2562 (ดูู 265)

โครงการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 กันยายน 2562

โครงการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองศรีสะเกษ, สวนสมเด็จศรีนครินทร์ และวัดพระธาตุเรืองรอง เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง และเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพข..... วันที่ 27 ก.ย. 2562 (ดูู 340)

โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุมพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 26 กันยายน 2562

โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุมพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 ณ หมู่บ้านมะลิวัลย์ ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ และ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนเปีอย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ... วันที่ 26 ก.ย. 2562 (ดูู 383)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเตรียมความพร้อมของประชาชนก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 19 กันยายน 2562

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเตรียมความพร้อมของประชาชนก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 19 กันยายน 2562... วันที่ 19 ก.ย. 2562 (ดูู 294)

งานจิตอาสา วปร.904 ณ วัดบ้านขี้เหล็ก ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 13 กันยายน 2562

งานจิตอาสา วปร.904 ณ วัดบ้านขี้เหล็ก ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 13 กันยายน 2562... วันที่ 13 ก.ย. 2562 (ดูู 388)

โครงการ วัยรุ่น วัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อง ไม่ติดเกมส์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 4 กันยายน 2562

โครงการ วัยรุ่น วัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อง ไม่ติดเกมส์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 4 กันยายน 2562... วันที่ 4 ก.ย. 2562 (ดูู 399)

โครงการพัฒนาความสามารถด้านการเป็นผู้นำของเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

โครงการพัฒนาความสามารถด้านการเป็นผู้นำของเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษวันที่ 30 สิงหาคม 2562... วันที่ 30 ส.ค. 2562 (ดูู 276)

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิส ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 บ้านสวัสดี ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์

กิจกรรมดูงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิส ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่ บ้านสวัสดี ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์... วันที่ 27 ส.ค. 2562 (ดูู 399)

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพและประชาชนในตำบลละเอาะ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26-27-28 สิงหาคม 2562

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพและประชาชนในตำบลละเอาะ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26-27-28 สิงหาคม 2562 ... วันที่ 26 ส.ค. 2562 (ดูู 714)

พิธีวางศิลากฤษ์ศาลหลักเมืองอำเภอน้ำเกลี้ยง ณ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 22 สิงหาคม 2562

พิธีวางศิลากฤษ์ศาลหลักเมืองอำเภอน้ำเกลี้ยง ณ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 22 สิงหาคม 2562... วันที่ 22 ส.ค. 2562 (ดูู 798)

กิจกรรมรณรงค์ BIG CLEANING DAY บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 2,11 วันที่ 21 สิงหาคม 2562

กิจกรรมรณรงค์ BIG CLEANING DAY  บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 2,11 วันที่ 21 สิงหาคม 2562... วันที่ 21 ส.ค. 2562 (ดูู 316)

พิธีมอบบ้านโครงการก่อสร้าง / ซ่อมแซมบ้านแก่ผู้ยากไร้ บ้านละเอาะ หมู่ที่ 9 ณ วันที่12 สิงหาคม 2562

เรื่อง  พิธีมอบบ้านโครงการก่อสร้าง / ซ่อมแซมบ้านแก่ผู้ยากไร้ บ้านละเอาะ หมู่ที่ 9 ณ วันที่12 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ       ตามที่อำเภอน้ำเกลี้ยง แจ้งว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร..... วันที่ 12 ส.ค. 2562 (ดูู 784)