องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 16

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพและประชาชนในตำบลละเอาะ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26-27-28 สิงหาคม 2562

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพและประชาชนในตำบลละเอาะ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26-27-28 สิงหาคม 2562 ... วันที่ 26 ส.ค. 2562 (ดูู 861)

พิธีวางศิลากฤษ์ศาลหลักเมืองอำเภอน้ำเกลี้ยง ณ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 22 สิงหาคม 2562

พิธีวางศิลากฤษ์ศาลหลักเมืองอำเภอน้ำเกลี้ยง ณ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 22 สิงหาคม 2562... วันที่ 22 ส.ค. 2562 (ดูู 1005)

กิจกรรมรณรงค์ BIG CLEANING DAY บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 2,11 วันที่ 21 สิงหาคม 2562

กิจกรรมรณรงค์ BIG CLEANING DAY  บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 2,11 วันที่ 21 สิงหาคม 2562... วันที่ 21 ส.ค. 2562 (ดูู 375)

พิธีมอบบ้านโครงการก่อสร้าง / ซ่อมแซมบ้านแก่ผู้ยากไร้ บ้านละเอาะ หมู่ที่ 9 ณ วันที่12 สิงหาคม 2562

เรื่อง  พิธีมอบบ้านโครงการก่อสร้าง / ซ่อมแซมบ้านแก่ผู้ยากไร้ บ้านละเอาะ หมู่ที่ 9 ณ วันที่12 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ       ตามที่อำเภอน้ำเกลี้ยง แจ้งว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร..... วันที่ 12 ส.ค. 2562 (ดูู 1017)

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ ประจำปี 2562 ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ ประจำปี 2562 ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562... วันที่ 9 ส.ค. 2562 (ดูู 906)

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพอสฃาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพอสฃาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562... วันที่ 7 ส.ค. 2562 (ดูู 326)

กิจกรรมรณรงค์ BIG CLEANING DAY เดือน สิงหาคม 2562 บ้านแวด หมู่ที่ 3 (6/08/2562)

กิจกรรมรณรงค์ BIG CLEANING DAY เดือน สิงหาคม 2562 บ้านแวด หมู่ที่ 3 (6/08/2562)... วันที่ 6 ส.ค. 2562 (ดูู 319)

การประชุมกองทุนสวัสดิการประจำปี 2562 วันที่ 5 สิงหาคม 2562

การประชุมกองทุนสวัสดิการประจำปี 2562 วันที่ 5 สิงหาคม 2562... วันที่ 5 ส.ค. 2562 (ดูู 320)

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562... วันที่ 2 ส.ค. 2562 (ดูู 312)

การประชุมคณะกรรมการธนาคารคัดแยกขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562

การประชุมคณะกรรมการธนาคารคัดแยกขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562... วันที่ 1 ส.ค. 2562 (ดูู 315)

การประชุมคณะกรรมการการศึกษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 25 กรกฏาคม 2562

การประชุมคณะกรรมการการศึกษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 25 กรกฏาคม 2562... วันที่ 25 ก.ค. 2562 (ดูู 316)

โครงการกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวังช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 23-07-2562

โครงการกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวังช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 23-07-2562... วันที่ 23 ก.ค. 2562 (ดูู 310)

กิจกรรมรณรงค์ BIG CLEANING DAY เดือน กรกฏาคม 2562 หมู่ที่ 9 (12/07/2562)

กิจกรรมรณรงค์ BIG CLEANING DAY เดือน กรกฏาคม 2562 หมู่ที่ 9... วันที่ 12 ก.ค. 2562 (ดูู 328)

โครงการลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมผู้ยากไร้ / คนไร้ที่พึ่ง ณ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 1-4 กรกฏาคม 2562

โครงการลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมผู้ยากไร้ / คนไร้ที่พึ่ง ณ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 1-4 กรกฏาคม 2562... วันที่ 1 ก.ค. 2562 (ดูู 417)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 26 มิถุนายน 2562

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 26 มิถุนายน 2562... วันที่ 26 มิ.ย. 2562 (ดูู 357)

พิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ปี 2562 (วันที่ 14 มิถุนายน 2562)

พิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ปี 2562 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ หมู่ที่ 7 หมู่บ้านทุ่งสว่าง ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ... วันที่ 14 มิ.ย. 2562 (ดูู 376)

กิจกรรมรณรงค์ BIG CLEANING DAY เดือน มิถุนายน 2562

ตำบลละเอาะน่าอยู่ด้วยมือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะได้ร่วมกับประชาชนชาวตำบลละเอาะทำความสะอาดเพื่อชุมชนน่าอยู่  กับกิจกรรมรณรงค์ BIG CLEANING DAY ในระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2562... วันที่ 7 มิ.ย. 2562 (ดูู 312)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  (อถล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้  ชุมชนปลอดขยะชุมชนบ้านใหม่  เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร... วันที่ 29 พ.ค. 2562 (ดูู 1535)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ  อำเภอน้ำเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ และองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก สาขาประเทศไทย  (World A..... วันที่ 22 พ.ค. 2562 (ดูู 331)

โครงการออกพื้นที่จัดเก็บภาษี ปี 2562 ณ วันที่ 14 มกราคม 2562

โครงการออกพื้นที่จัดเก็บภาษี ปี 2562 ณ วันที่ 14 มกราคม 2562... วันที่ 14 ม.ค. 2562 (ดูู 369)