องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 12

ประชุมศูนย์พัฒนาครอบครัว ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

ประชุมศูนย์พัฒนาครอบครัว ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ... วันที่ 18 ส.ค. 2564 (ดูู 211)

พิธีรับมอบหน้ากากอนามัยและสเปร์แอลกอฮอร์เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนชาวตำบลละเอาะ 17 สิงหาคม 2564

พิธีรับมอบหน้ากากอนามัยและสเปร์แอลกอฮอร์เพื่อให้ผู้นำชุมชนนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนชาวตำบลละเอาะ ทุกครัวเรือน 17 สิงหาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ... วันที่ 17 ส.ค. 2564 (ดูู 188)

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 2 สิงหาคม 2564

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 2 สิงหาคม 2564... วันที่ 2 ส.ค. 2564 (ดูู 241)

ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว 14 วัน ณ ตำบลละเอาะ

ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว 14 วัน ณ ตำบลละเอาะ ... วันที่ 30 ก.ค. 2564 (ดูู 209)

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ระหว่างวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 ถึง 4 สิงหาคม 2564

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี  องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ระหว่างวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 ถึง 4 สิงหาคม 2564  ... วันที่ 27 ก.ค. 2564 (ดูู 197)

รับผู้ติดเชื้อโควิด 19 เข้าที่พักคอย ศูนย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละเอาะ

รับผู้ติดเชื้อโควิด 19 เข้าที่พักคอย ศูนย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละเอาะ... วันที่ 23 ก.ค. 2564 (ดูู 305)

ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลละเอาะ ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กรกฏาคม 2564

ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลละเอาะ ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กรกฏาคม 2564... วันที่ 21 ก.ค. 2564 (ดูู 188)

จัดเตรีมสถานที่ ที่พักคอยรอโรงพยาบาลสนามฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละเอาะ

จัดเตรีมสถานที่ ที่พักคอยรอโรงพยาบาลสนามฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละเอาะ... วันที่ 16 ก.ค. 2564 (ดูู 175)

ประชุมหารือเพื่อตั้งรับกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะเดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 12 กรกฏาคม 2564

ประชุมหารือเพื่อตั้งรับกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะเดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 12 กรกฏาคม 2564... วันที่ 12 ก.ค. 2564 (ดูู 187)

ประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2564 ในระดับพื้นที่ วันที่ 7 กรกฏาคม 2564

ประชุม... วันที่ 7 ก.ค. 2564 (ดูู 480)

ประเมิน ITA ปี 2564 วันที่ 6 กรกฏาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

ประเมิน ITA ปี 2564 วันที่ 6 กรกฏาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ... วันที่ 6 ก.ค. 2564 (ดูู 192)

ลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มเลี้ยงกระบือ ม.4 วันที่ 2 กรกฏาคม 2564

ลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มเลี้ยงกระบือ ม.4 วันที่ 2 กรกฏาคม 2564... วันที่ 2 ก.ค. 2564 (ดูู 188)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (Dengue Fever) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (Dengue Fever) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ จำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ... วันที่ 1 ก.ค. 2564 (ดูู 195)

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ และอนุกรรมการสนับสนุนฯ

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ และอนุกรรมการสนับสนุนฯ... วันที่ 3 มิ.ย. 2564 (ดูู 172)

ประชุมคณะกรรมการอนุมัติเงินทุนเศษรฐกิจชุมชน

ประชุมคณะกรรมการอนุมัติเงินทุนเศษรฐกิจชุมชน... วันที่ 19 พ.ค. 2564 (ดูู 197)

Kick Off sณรงค์ป้องกันควบคุมโรคถัมปีสกิน (Lumpy skin disease)

Kick Off sณรงค์ป้องกันควบคุมโรคถัมปีสกิน (Lumpy skin disease) ลัมปีสกิน เป็นแล้วรักษาหาย กินได้ ไม่คิดต่อคน รู้เร็ว ควบคุมเร็ว สงบเร็ว กำจัดแมลง ล้างดอก ฆ่าเชื้อโรค ป้องกันสัตว์โดนแมลงกัด ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมขณโคเนื้อตามพระราชดำริ บ้านพิทักษ์สันติ หมู่ที่ 5 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลละเอ..... วันที่ 5 พ.ค. 2564 (ดูู 183)

ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอรับเงิน สงเคราะห์ครอบครัว บ้านหนองละเอาะ หมู่ที่ 9 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว  นายหมุน พรมชาติ บ้านหนองละเอาะ หมู่ที่ 9... วันที่ 5 พ.ค. 2564 (ดูู 108)

โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของธนาคารคัดแยกขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของธนาคารคัดแยกขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2564 ... วันที่ 8 เม.ย. 2564 (ดูู 554)

โครงการ 365 วัน ขับขี่ปลอดภัย Safe DO-R

โครงการ 365 วัน ขับขี่ปลอดภัย Safe DO-R ณ หอประชุมอำเภอน้ำเกลี้ยง ... วันที่ 1 เม.ย. 2564 (ดูู 259)

การประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลละเอาะ วันที่ 4 มีนาคม 2564

การประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลละเอาะ วันที่ 4 มีนาคม 2564... วันที่ 4 มี.ค. 2564 (ดูู 279)