องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 11

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ ประจำปี 2562 ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ ประจำปี 2562 ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562... วันที่ 9 ส.ค. 2562 (ดูู 744)

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพอสฃาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพอสฃาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562... วันที่ 7 ส.ค. 2562 (ดูู 273)

กิจกรรมรณรงค์ BIG CLEANING DAY เดือน สิงหาคม 2562 บ้านแวด หมู่ที่ 3 (6/08/2562)

กิจกรรมรณรงค์ BIG CLEANING DAY เดือน สิงหาคม 2562 บ้านแวด หมู่ที่ 3 (6/08/2562)... วันที่ 6 ส.ค. 2562 (ดูู 264)

การประชุมกองทุนสวัสดิการประจำปี 2562 วันที่ 5 สิงหาคม 2562

การประชุมกองทุนสวัสดิการประจำปี 2562 วันที่ 5 สิงหาคม 2562... วันที่ 5 ส.ค. 2562 (ดูู 268)

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562... วันที่ 2 ส.ค. 2562 (ดูู 255)

การประชุมคณะกรรมการธนาคารคัดแยกขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562

การประชุมคณะกรรมการธนาคารคัดแยกขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562... วันที่ 1 ส.ค. 2562 (ดูู 259)

การประชุมคณะกรรมการการศึกษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 25 กรกฏาคม 2562

การประชุมคณะกรรมการการศึกษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 25 กรกฏาคม 2562... วันที่ 25 ก.ค. 2562 (ดูู 263)

โครงการกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวังช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 23-07-2562

โครงการกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวังช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 23-07-2562... วันที่ 23 ก.ค. 2562 (ดูู 259)

กิจกรรมรณรงค์ BIG CLEANING DAY เดือน กรกฏาคม 2562 หมู่ที่ 9 (12/07/2562)

กิจกรรมรณรงค์ BIG CLEANING DAY เดือน กรกฏาคม 2562 หมู่ที่ 9... วันที่ 12 ก.ค. 2562 (ดูู 276)

โครงการลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมผู้ยากไร้ / คนไร้ที่พึ่ง ณ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 1-4 กรกฏาคม 2562

โครงการลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมผู้ยากไร้ / คนไร้ที่พึ่ง ณ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 1-4 กรกฏาคม 2562... วันที่ 1 ก.ค. 2562 (ดูู 357)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 26 มิถุนายน 2562

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 26 มิถุนายน 2562... วันที่ 26 มิ.ย. 2562 (ดูู 302)

พิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ปี 2562 (วันที่ 14 มิถุนายน 2562)

พิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ปี 2562 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ หมู่ที่ 7 หมู่บ้านทุ่งสว่าง ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ... วันที่ 14 มิ.ย. 2562 (ดูู 321)

กิจกรรมรณรงค์ BIG CLEANING DAY เดือน มิถุนายน 2562

ตำบลละเอาะน่าอยู่ด้วยมือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะได้ร่วมกับประชาชนชาวตำบลละเอาะทำความสะอาดเพื่อชุมชนน่าอยู่  กับกิจกรรมรณรงค์ BIG CLEANING DAY ในระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2562... วันที่ 7 มิ.ย. 2562 (ดูู 258)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  (อถล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้  ชุมชนปลอดขยะชุมชนบ้านใหม่  เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร... วันที่ 29 พ.ค. 2562 (ดูู 1331)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ  อำเภอน้ำเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ และองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก สาขาประเทศไทย  (World A..... วันที่ 22 พ.ค. 2562 (ดูู 272)

โครงการออกพื้นที่จัดเก็บภาษี ปี 2562 ณ วันที่ 14 มกราคม 2562

โครงการออกพื้นที่จัดเก็บภาษี ปี 2562 ณ วันที่ 14 มกราคม 2562... วันที่ 14 ม.ค. 2562 (ดูู 304)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี งบประมาณ 2561 ระหว่างวันท่ี 27 สิงหาคม - 4 กันยายน 2561

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  ประจำปี  งบประมาณ  2561   ระหว่างวันท่ี  27  สิงหาคม  -  4 กันยายน  2561 ... วันที่ 27 ส.ค. 2561 (ดูู 445)

โครงการ ปลูป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี (จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ)

โครงการ  ปลูป่าเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ   เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา  12  สิงหา มหาราชินี  (จิตอาสา  สร้างป่า  รักษ์น้ำ)... วันที่ 10 ส.ค. 2561 (ดูู 441)

โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวัันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  ประจำปี  2561  จัดขึ้นในวันที่  13  เมษายน  2561  ณ  วัดป่าอุดมธรรมรังษี  ตำบลละเอาะ  อำเภอน้ำเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ  ... วันที่ 19 เม.ย. 2561 (ดูู 490)

โครงการวัน อปพร. ประจำปี 2561

โครงการวัน  อปพร.ประจำปี  2561  จัดขึ้นในวันที่  22  มีนาคม 2561 ... วันที่ 10 เม.ย. 2561 (ดูู 516)