องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 9

จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ คณะกรรมการหมู่บ้านกลุ่มตรี อสม. ผู้นำกลุ่มองค์กรค์ต่างๆ ในหมู่บ้าน ผู้ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด ณศาลาวัดบ้านเชือก หมู่ที่ 10 ตำ

ได้จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ คณะกรรมการหมู่บ้านกลุ่มตรี อสม. ผู้นำกลุ่มองค์กรค์ต่างๆ ในหมู่บ้าน ผู้ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด ณศาลาวัดบ้านเชือก หมู่ที่ 10 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ว..... วันที่ 3 มี.ค. 2563 (ดูู 704)

ท่านท้องถิ่นอำเภอน้ำเกลี้ยงได้ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กตำบลละเอาะ (ศูนย์บ้านขี้เหล็ก) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ท่านท้องถิ่นอำเภอน้ำเกลี้ยงได้ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กตำบลละเอาะ (ศูนย์บ้านขี้เหล็ก) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ... วันที่ 27 ก.พ. 2563 (ดูู 501)

ประชุมแผนพัฒนาตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

rพัฒนาชุมอำเภอได้จัดการประชุมแผนพัฒนาตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563... วันที่ 27 ก.พ. 2563 (ดูู 365)

ประชุมแผนพัฒนาชุมชน ปี 63 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ประชุมแผนพัฒนาชุมชน ปี 63 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563... วันที่ 19 ก.พ. 2563 (ดูู 349)

ประชุม อปพร. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ประชุม อปพร. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563... วันที่ 17 ก.พ. 2563 (ดูู 371)

การประชุม สปสช. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุม สปสช. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563... วันที่ 8 ก.พ. 2563 (ดูู 301)

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ต่อเนื่อง)

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ต่อเนื่อง)... วันที่ 3 ก.พ. 2563 (ดูู 428)

ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวังศรีสะเกษ

ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวังศรีสะเกษ... วันที่ 27 ม.ค. 2563 (ดูู 321)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 11 มกราคม 2563

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 11 มกราคม 2563... วันที่ 11 ม.ค. 2563 (ดูู 468)

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 9 มกราคม 2563

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 9 มกราคม 2563 ได้มีตัวแทนหมู่บ้านและประชาชนหลายๆอาชีพเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ... วันที่ 9 ม.ค. 2563 (ดูู 349)

กิจกรรมรณรงค์ BIG CLEANING DAY เดือน ธันวาคม 2562 หมู่ที่ 10 บ้านเชือก

กิจกรรมรณรงค์ BIG CLEANING DAY เดือน ธันวาคม 2562 หมู่ที่ 10 บ้านเชือก... วันที่ 24 ธ.ค. 2562 (ดูู 384)

การประชุม อปพร. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 20/12/2562

การประชุม อปพร. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 20/12/2562... วันที่ 20 ธ.ค. 2562 (ดูู 286)

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้องประชุมอำเภอน้ำเกลี้ยง วันที่ 5 ธันวาคม 2562

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้องประชุมอำเภอน้ำเกลี้ยง วันที่ 5 ธันวาคม 2562... วันที่ 5 ธ.ค. 2562 (ดูู 308)

การประชุมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

การประชุมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562... วันที่ 14 พ.ย. 2562 (ดูู 369)

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุคนธปัญญาวุธ ณ วัดบ้านละเอาะ ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุคนธปัญญาวุธ ณ วัดบ้านละเอาะ ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562... วันที่ 8 พ.ย. 2562 (ดูู 521)

โครงการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

โครงการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562... วันที่ 8 พ.ย. 2562 (ดูู 337)

กิจกรรมรณรงค์ BIG CLEANING DAY เดือน ตุลาคม 2562 บ้านทุ่งสว่างหมู่ที่ 7 วันที่ 18 ตุลาคม 2562

กิจกรรมรณรงค์ BIG CLEANING DAY เดือน ตุลาคม 2562 บ้านทุ่งสว่างหมู่ที่ 7  วันที่ 18 ตุลาคม 2562... วันที่ 18 ต.ค. 2562 (ดูู 337)

โครงการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 กันยายน 2562

โครงการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองศรีสะเกษ, สวนสมเด็จศรีนครินทร์ และวัดพระธาตุเรืองรอง เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง และเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพข..... วันที่ 27 ก.ย. 2562 (ดูู 414)

โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุมพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 26 กันยายน 2562

โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุมพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 ณ หมู่บ้านมะลิวัลย์ ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ และ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนเปีอย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ... วันที่ 26 ก.ย. 2562 (ดูู 447)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเตรียมความพร้อมของประชาชนก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 19 กันยายน 2562

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเตรียมความพร้อมของประชาชนก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 19 กันยายน 2562... วันที่ 19 ก.ย. 2562 (ดูู 356)