องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 5

ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ วันที่ 22 มีนาคม 2565

วันที่ 22 มีนาคม 2565 โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประธานในการประชุมฯ นางพัฒนิดา ดีพูน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละเอาะ และเจ้าหน้าที่ อสม. ผู้นำชุมชนทั้ง 13 หมู่บ้านในเขตตำบลละเอาะ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เพื่อลงมติในท..... วันที่ 22 มี.ค. 2565 (ดูู 198)

โครงการ วัน อปพร. และฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 22 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นำโดนนายลพบุรี  สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประธานในพิธี พร้อมด้วยนางพัฒนิดา  ดีพูน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ รองปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ อปพร. ทั้ง 13 หมู่บ้าน ได้เข้าร่วมโครงการ วัน อปพร. และฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธา..... วันที่ 22 มี.ค. 2565 (ดูู 276)

ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เพื่อลงมติในที่ประชุมในการจัดงานฯ และกิจกรรมในตำบลละเอาะ วันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

วันที่ 18 มีนาคม 2565 โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประธานในการประชุมฯ นางพัฒนิดา ดีพูน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละเอาะ และเจ้าหน้าที่ อสม. ผู้นำชุมชนทั้ง 13 หมู่บ้านในเขตตำบลละเอาะ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เพื่อลงมติในท..... วันที่ 18 มี.ค. 2565 (ดูู 176)

ประชุม คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้เป็นปนะธานในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพ กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) และผู้อำนวยกองสวัสดิการ นักพัฒนาชุมชน และคณะอนุกรรมการ เพื่อประชุมหาลือเรื่องการจัดบริการดู..... วันที่ 15 มี.ค. 2565 (ดูู 186)

กรรม​จิต​อาสา​ Big Cleaning Day หมู่ 6 และ หมู่ 12 วันที่ 9 มีนาคม 2565​

วันที่ 9 มีนาคม 2565​ องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตํา​บล​ละเอาะ นำโดนท่านลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ และคณะพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้าน หมู่ 6 และ หมู่ 12 ได้​จัดกิจกรรม​จิต​อาสา​ Big Cleaning Day เพื่อ​ส่งเสริมให้ตำบล สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ​เรียบร้อย​สร้าง..... วันที่ 9 มี.ค. 2565 (ดูู 204)

ประชุมหารือเรื่องการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ วันที่ 8 มีนาคม 2565

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นำโดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นายณรงค์ศักดิ์ เอาหานัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตตำบลละเอาะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละเอาะ และผู้อำนวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. อสม. อปพร. ช..... วันที่ 8 มี.ค. 2565 (ดูู 205)

ตรวจประเมิน การคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 7 มีนาคม 2565

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นำโดยนายลพบุรี สังลา นายก องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นางพัฒนิดา ดีพูนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นายอุทิศ สังลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ผู้อำนวยการกองทุกกอง และคณะครูฯ เจ้าหน้าที่ พร้อมกันที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวด เพื่อต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน การคัดเลือก ..... วันที่ 7 มี.ค. 2565 (ดูู 187)

ลงพื้นที่ตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ (ร่องอรุณ) วันที่ 4 มีนาคม 2565

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้มอบหมายให้นายสุวรรณ ศรียะลา และนายสมศรี ธงชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ และนายประวิทย์ จันมนตรี นิติกรชำนาญการ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ (ร่องอรุณ)... วันที่ 4 มี.ค. 2565 (ดูู 184)

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบาง นายหมุด เรืองรุ่ง ม.1 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดนนักพัฒนาชุมชนชำนาญการตำบลละเอาะ พร้อมด้วยพัฒนากรอำเภอน้ำเกลี้ยง และผู้นำชุมชน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบาง นายหมุด เรืองรุ่ง ม.1... วันที่ 24 ก.พ. 2565 (ดูู 215)

ตรวจประเมินคัดเลือกหมู่บ้านธนาคารโค-กระบือ เพื่อการเกษตร ตามพระราชดำริ (ธคก) ดีเด่น ระดับเขต วันที่ 23 กุมพาพันธ์ 2565

วันที่ 23 กุมพาพันธ์ 2565 นำโดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและชาวบ้านในตำบลละเอาะ ร่วมกับอำเภอน้ำเลี้ยง เพื่อตรวจประเมินคัดเลือกหมู่บ้านธนาคารโค-กระบือ เพื่อการเกษตร ตามพระราชดำริ (ธคก) ดีเด่น ระดับเขต... วันที่ 23 ก.พ. 2565 (ดูู 207)

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ​ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เพื่อจ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565​ องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตํา​บล​ละเอาะ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565​ องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตํา​บล​ละเอาะ ได้​จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ​ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เพื่อจ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2565... วันที่ 21 ก.พ. 2565 (ดูู 230)

ลงพื้นที่เพื่อตรวจนิเทศกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกร ที่ขอกู้ยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2565 จำนวน 25 กลุ่ม

องค์การบริการส่วนตำบลละเอาะ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจนิเทศกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกร ที่ขอกู้ยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2565 จำนวน 25 กลุ่ม... วันที่ 17 ก.พ. 2565 (ดูู 508)

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครอบครัวนายประวิทย์ ลุนสิน บ้านเลขที่ 60/1 ม.3 เพื่อรับการสงเคราะห์ช่วยเหลือด้านสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ และปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เข้ากับสภาพผู้ป่วย วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยคณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และอสม. ในเขตพื้นที่บ้านแวด ม.3 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครอบครัวนายประวิทย์ ลุนสิน บ้านเลขที่ 60/1 ม.3 เพื่อรับการสงเคราะห์ช่วยเหลือด้านสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ และปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เข้ากับสภาพผู้ป่วยต่..... วันที่ 17 ก.พ. 2565 (ดูู 208)

ประชุม เรื่อง การจัดทำแบบประเมินการตรวจสอบภายในและแบบสำรวจด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงสำหรับ อบต.ละเอาะ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้จัดประชุม เรื่อง การจัดทำแบบประเมินการตรวจสอบภายในและแบบสำรวจด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงสำหรับ อบต.ละเอาะ โดยมี นางพนิดา ดีพูน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานในการเปิดประชุม เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.ละเ..... วันที่ 15 ก.พ. 2565 (ดูู 181)

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 องการบริฟารส่วนตำบลละเอาะ นำโดยท่านรองปลัดอุทิศ สังลา ผู้อำนวยการกองช่าง นิติกร และผู้นำหมู่บ้านทุ่งสว่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.)บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 7 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ... วันที่ 15 ก.พ. 2565 (ดูู 179)

กิจกรรม​​ Big Cleaning Day หมู่ 2. และ หมู่ 11 วันที่ 15 กุมภาพันธ์​ 2565

วันที่ 15 กุมภาพันธ์​ 2565​ องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตํา​บล​ละเอาะ นำโดนท่านลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ และคณะพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พร้อมผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้าน หมู่ 2. และ หมู่ 11 ได้​จัดกิจกรรม​จิต​อาสา​ Big Cleaning Day เพื่อ​ส่งเสริมให้ตำบล สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ​เรียบร้อย​สร..... วันที่ 15 ก.พ. 2565 (ดูู 182)

ลงพื้นที่ตรวจสอบ เจรจาไกล่เกลี่ย ผู้ประกอบการให้หยุดการดำเนินการ กรณีมีรถบรรทุกพ่วงขนาดใหญ่ 18 ล้อ เข้ามาประกอบการในพื้นที่ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเดือดร้อนอย่างมาก เนื่องจากวิ่งผ่านชุมชน ผ่านวัด บ้าน โรงเรียน ไม่มีการกำหนดการวิ่งที่ชัดเจน วันที่ 15 กุมภ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้ลงพื้นที่จากการได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ในตำบลละเอาะ กรณีมีรถบรรทุกพ่วงขนาดใหญ่ 18 ล้อ เข้ามาประกอบการในพื้นที่ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเดือดร้อนอย่างมาก เนื่องจากวิ่งผ่านชุมชน ผ่านวัด บ้าน โรงเรียน ไม่มีการกำหนดการวิ่งที่ชัดเจน นายกองค์กา..... วันที่ 15 ก.พ. 2565 (ดูู 192)

ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน จัดเก็บภาษีป้าย ให้เขตพื้นที่ตำบลละเอาะ วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นำโดยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ และทีมงาน ได้ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน จัดเก็บภาษีป้าย ให้เขตพื้นที่ตำบลละเอาะ... วันที่ 14 ก.พ. 2565 (ดูู 191)

ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการสร้างรั้วรุกล้ำถนนสาธารณะสายบ้านละเอาะ หมู่ที่ 1 – ไปโนนยาง วันที่ 9 ก.พ.2565

วันที่ 9 ก.พ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะนำโดยรองนายกอบต.ละเอาะ /รองปลัด /ผอ.กองช่าง /นิติกร /ผญบ.ม.1และส.อบต.ม.1ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการสร้างรั้วรุกล้ำถนนสาธารณะสายบ้านละเอาะ หมู่ที่ 1 – ไปโนนยาง จากการลงพื้นที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องได้อธิบายหลักการและให้คำแนะนำโดยเจ้าของที่ดินทั้..... วันที่ 9 ก.พ. 2565 (ดูู 179)

สภาเด็กและเยาวชนตำบลละเอาะ ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอน้ำเกลี้ยง ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 27 มกราคม 2565

สภาเด็กและเยาวชนตำบลละเอาะ ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอน้ำเกลี้ยง ผ่านระบบออนไลน์  โดยมีตัวแทน จำนวน 4 คน เป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอน้ำเกลี้ยง ดังนี้ 1 เด็กหญิง นภาวรรณ ธงชัย 2 เด็กหญิง ขวัญหทัย สิทธิพร 3 เด็กหญิง เกณิกา ประวาฬ 4 เด็กหญิง ช..... วันที่ 27 ม.ค. 2565 (ดูู 205)