องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 4

การประชุมอนุมัติเงิน กลุ่มอาชีพตำบลละเอาะ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 30 เมษายน 2563

การประชุมอนุมัติเงิน กลุ่มอาชีพตำบลละเอาะ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 30 เมษายน 2563... วันที่ 30 เม.ย. 2563 (ดูู 256)

การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลละเอาะ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 28 เมษายน 2563

การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลละเอาะ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 28 เมษายน 2563... วันที่ 28 เม.ย. 2563 (ดูู 355)

เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษได้ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านที่ประสบวาตภัยจากธรรมชาติ ณ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 19 เมษายน 2563

เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษได้ออกเยี่ยมและได้มอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านที่ประสบวาตภัยจากธรรมชาติ ณ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 19 เมษายน 2563... วันที่ 19 เม.ย. 2563 (ดูู 298)

ออกสำรวจบ้านเรือนและความเสียหายของประชาชนที่ประสบภัยจากธรรมชาติ ณ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 17-21 เมษายน 2563

ออกสำรวจบ้านเรือนและความเสียหายของประชาชนที่ประสบภัยจากธรรมชาติ ณ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 17-21 เมษายน 2563... วันที่ 17 เม.ย. 2563 (ดูู 633)

องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะได้ทำการมอบหน้ากากอนามัย 6,500 ชิ้น และเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ 13 เครื่อง และเจลแอลกอร์ฮอร์ ให้แก่ผู้ใหญ่บ้านและกลุ่ม อสม. เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ในเขตตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 17 เมษายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะได้ทำการมอบหน้ากากอนามัย 6,500 ชิ้น และเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ 13 เครื่อง และเจลแอลกอร์ฮอร์ ให้แก่ผู้ใหญ่บ้านและกลุ่ม  อสม. เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ในเขตตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 17 เมษายน 2563... วันที่ 17 เม.ย. 2563 (ดูู 325)

พิจารณางบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 2 เมษายน 2563

การพิจารณางบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 2 เมษายน 2563... วันที่ 2 เม.ย. 2563 (ดูู 247)

ออกเยี่ยมและทำความสะอาดเก็บขยะอันตรายของ นายดาวเรือง ทองสาย ผู้ป่วยติดเตียง ณ หมู่ที่ 10 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 1 เมษายน 2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ พร้อมคณะทำงานออกเยี่ยมและทำความสะอาดเก็บขยะอันตรายของ นายดาวเรือง  ทองสาย ผู้ป่วยติดเตียง ณ หมู่ที่ 10 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 1 เมษายน 2563... วันที่ 1 เม.ย. 2563 (ดูู 271)

โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 30 มีนาคม 2563

โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 30 มีนาคม 2563... วันที่ 30 มี.ค. 2563 (ดูู 595)

งานวันท้องถิ่นไทย 2563 ณ หน้าลานที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยง วันที่ 18 มีนาคม 2563

งานวันท้องถิ่นไทย 2563 ณ หน้าลานที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยง วันที่ 18 มีนาคม 2563 ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะเป็นเจ้าภาพ... วันที่ 18 มี.ค. 2563 (ดูู 928)

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)... วันที่ 12 มี.ค. 2563 (ดูู 263)

กิจกรรมรณรงค์ BIG CLEANING DAY เดือน มีนาคม 2563 หมู่ที่ 5 (11/03/2563)

กิจกรรมรณรงค์ BIG CLEANING DAY เดือน มีนาคม 2563 หมู่ที่ 5 (11/03/2563)... วันที่ 11 มี.ค. 2563 (ดูู 281)

โครงการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2563 ณ วัดบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ิ 7 มีนาคม 2563

โครงการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2563 ณ วัดบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 7 มีนาคม 2563  ... วันที่ 7 มี.ค. 2563 (ดูู 1020)

จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ คณะกรรมการหมู่บ้านกลุ่มตรี อสม. ผู้นำกลุ่มองค์กรค์ต่างๆ ในหมู่บ้าน ผู้ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด ณศาลาวัดบ้านเชือก หมู่ที่ 10 ตำ

ได้จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ คณะกรรมการหมู่บ้านกลุ่มตรี อสม. ผู้นำกลุ่มองค์กรค์ต่างๆ ในหมู่บ้าน ผู้ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด ณศาลาวัดบ้านเชือก หมู่ที่ 10 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ว..... วันที่ 3 มี.ค. 2563 (ดูู 576)

ท่านท้องถิ่นอำเภอน้ำเกลี้ยงได้ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กตำบลละเอาะ (ศูนย์บ้านขี้เหล็ก) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ท่านท้องถิ่นอำเภอน้ำเกลี้ยงได้ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กตำบลละเอาะ (ศูนย์บ้านขี้เหล็ก) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ... วันที่ 27 ก.พ. 2563 (ดูู 428)

ประชุมแผนพัฒนาตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

rพัฒนาชุมอำเภอได้จัดการประชุมแผนพัฒนาตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563... วันที่ 27 ก.พ. 2563 (ดูู 283)

ประชุมแผนพัฒนาชุมชน ปี 63 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ประชุมแผนพัฒนาชุมชน ปี 63 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563... วันที่ 19 ก.พ. 2563 (ดูู 290)

ประชุม อปพร. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ประชุม อปพร. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563... วันที่ 17 ก.พ. 2563 (ดูู 284)

การประชุม สปสช. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุม สปสช. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563... วันที่ 8 ก.พ. 2563 (ดูู 242)

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ต่อเนื่อง)

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ต่อเนื่อง)... วันที่ 3 ก.พ. 2563 (ดูู 346)

ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวังศรีสะเกษ

ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวังศรีสะเกษ... วันที่ 27 ม.ค. 2563 (ดูู 258)