องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 12

ประชุมชี้แจงการขอรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ วันที่ 22 มิถุนายน 2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ร่วมกับ นายกทั้ง 6 ตำบล พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองช่างทั้ง 6 ตำบล ในเขตอำเภอน้ำเกลี้ยง ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขอรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์... วันที่ 22 มิ.ย. 2565 (ดูู 107)

กิจกรรม​จิต​อาสา​ Big Cleaning Day หมู่ 4 วันที่ 22 มิถุนายน 2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565​ องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตํา​บล​ละเอาะ นำโดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นางพัฒนิดา ดีพูน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นายอุทิศ สังลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ผู้อำนวจการกองทุกกอง และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกทั้ง 13 หมู่บ้าน พร้อมด้วยผู้นำ..... วันที่ 22 มิ.ย. 2565 (ดูู 111)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 15 - 23 มิถุนายน 2565

ระหว่างวันที่ 15 - 23 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้กับชาวบ้านในเขตตำบละเอาะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ และประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การกำจัดแหล่งเพรา..... วันที่ 15 มิ.ย. 2565 (ดูู 136)

คณะกรรมการตรวจงาน และทีมช่าง ได้ลงพื้นที่ตรวจงาน โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขวา หมู่ที่ 11 ไปหนองกระแซง วันที่ 8 มิถุนายน 2565

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการตรวจงาน และทีมช่าง ได้ลงพื้นที่ตรวจงาน โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขวา หมู่ที่ 11 ไปหนองกระแซง... วันที่ 8 มิ.ย. 2565 (ดูู 129)

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว หมู่ 4 หมู่ 9 และหมู่ 12 วันที่ 8 มิถุนายน 2565

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ลงพื้นที่โดยนางสาวไพรวรรณ์ หวังเจริญ ผู้อำนวจการกองสวัสดิการและสังคม และคณะทำงาน หมู่ 4 หมู่ 9 และหมู่ 12 ... วันที่ 8 มิ.ย. 2565 (ดูู 110)

คณะกรรมการตรวจงาน และทีมช่าง ได้ลงพื้นที่ตรวจงาน โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเชือก หมู่ที่ 10 ไปร่องแวด วันที่ 8 มิถุนายน 2565

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการตรวจงาน และทีมช่าง ได้ลงพื้นที่ตรวจงาน โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเชือก หมู่ที่ 10 ไปร่องแวด ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทางยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม. ลูกรังกลบขอบทาง ... วันที่ 8 มิ.ย. 2565 (ดูู 98)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก้สุนัขและแมวในเขตชุมชนในตำบลละเอาะ ระหว่

องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก้สุนัขและแมวในเขตชุมชนในตำบลละเอาะ ระหว่างว..... วันที่ 6 มิ.ย. 2565 (ดูู 152)

พิธี วางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง จุดเทียนถวายพระพรชัย​มงคล และกิจกรรมใส่บาต กิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน(ช่วงเช้า) เนื่องในวโรกาสวัน​เฉลิมพระชนมพรรษา​สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน​ 2565

วันที่ 3 มิถุนายน​ 2565 องค์การบริหาร​ส่วน​ตํา​บล​ละเอาะ ร่วมกับอำเภอน้ำเกลี้ยง นำโดย นายลพบุรี สังลา นายกองค์​การบริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​ละเอาะ พร้อมผู้ช่วย​ผู้บริหาร​ สมาชิกสภา​ฯ พนักงาน​ส่วนตำบล​ พนักงานครู​ และ​พนักงาน​จ้าง​ ได้ร่วมพิธี วางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง จุดเทียนถวายพระพรชัย​มงคล และกิจกรรมใส..... วันที่ 3 มิ.ย. 2565 (ดูู 147)

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ประมาณการค่าใช้จ่าย เพื่อปรับสภาพ ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายลพบุรี  สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้มอบหมายให้นายสมศรี  ธงชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ คณะทำงานกองสวัสดิการ และคณะทำงานกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ประมาณการค่าใช้จ่าย เพื่อปรับสภาพ ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย 1. นายหนูพัฒ..... วันที่ 27 พ.ค. 2565 (ดูู 139)

ตรวจงาน โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านพิทักษ์สันติ หมู่ที่ 5 สายคันคลองล่องโศก ไปหนองมะโน วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการตรวจงาน และทีมช่าง ได้ลงพื้นที่ตรวจงาน โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านพิทักษ์สันติ หมู่ที่ 5 สายคันคลองล่องโศก ไปหนองมะโน ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.90 ม. ยาว 600 ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.08 ม.  ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 ม...... วันที่ 27 พ.ค. 2565 (ดูู 132)

ประชุมพิจารณาการขออนุญาตจัดงานในชุมชน วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลละเอาะ นำโดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ (หัวหน้าศูนย์นฯ) และคณะทำงานทุกท่านร่วมประชุมพิจารณาการขออนุญาตจัดงานในชุมชน... วันที่ 17 พ.ค. 2565 (ดูู 102)

ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ควบคุมการผลิตและบริหารกิจการน้ำประปาหมู่บ้าน" ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ควบคุมการผลิตและบริหารกิจการน้ำประปาหมู่บ้าน" ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเ..... วันที่ 9 พ.ค. 2565 (ดูู 117)

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประทานเปิดการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ครั้งที่ 2/2565 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 1. แจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 299,098.35 บาท 2. แจ้งยอดเงินจาก..... วันที่ 9 พ.ค. 2565 (ดูู 173)

ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เพื่อลงมติในที่ประชุมในการจัดงานฯ และกิจกรรมในตำบลละเอาะ วันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

วันที่ 26 เมษายน 2565 โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประธานในการประชุมฯ นางพัฒนิดา ดีพูน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละเอาะ และเจ้าหน้าที่ อสม. ผู้นำชุมชนทั้ง 13 หมู่บ้านในเขตตำบลละเอาะ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เพื่อลงมติในท..... วันที่ 26 เม.ย. 2565 (ดูู 107)

กิจกรรม​ Big Cleaning Day หมู่ 2 22 เมษายน 2565​

วันที่ 22 เมษายน 2565​ องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตํา​บล​ละเอาะ นำโดนท่านลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ และคณะพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้าน หมู่ 2  ได้​จัดกิจกรรม​จิต​อาสา​ Big Cleaning Day เพื่อ​ส่งเสริมให้ตำบล สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ​เรียบร้อย​สร้าง​ความ..... วันที่ 22 เม.ย. 2565 (ดูู 120)

ประชุมคณะกรรมการโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล วันที่ 21 เมษายน 2565

วันที่ 21 เมษายน 2565 โครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ (ประธาน) และคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบลได้ร่วมประชุมหาลือเพื่ออนุมัติและติดตามโครงการฯ... วันที่ 21 เม.ย. 2565 (ดูู 153)

มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) จำนวน 4 รวย หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 วันที่ 12 เมษายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำยบลละเอาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนางพัฒนิดา  ดีพูน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นายรัฐภูมิ  ศรีสะวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง และนายประวิทย์  จันมนตรี นิติกรชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนายลพบุรี  สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)&n..... วันที่ 12 เม.ย. 2565 (ดูู 161)

ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง​เทศกาล​สงกรานต์​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน​ 2565 จำนวน 1 จุด บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

จุดให้บริการประชาชนในช่วง​เทศกาล​สงกรานต์​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 จุด คือ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยการดำเนินโครงการเพื่อเป็นการให้บริการประชาชนที่สัญจร​ไป-มา ป้องกันและแก้ไขปัญหา​อุบัติเหตุ​บนท้องถนน และลดการสูญเสีย​ชีวิต​และ​ทรัพย์สิน​ของ​ประชาชน​ที่ใช้รถสัญจรไปมาในช่วงวั..... วันที่ 11 เม.ย. 2565 (ดูู 110)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จากประชาชนที่เข้ารับบริการในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

9 เมษายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จากประชาชนที่เข้ารับบริการในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ... วันที่ 9 เม.ย. 2565 (ดูู 327)

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) วันที่ 7 เมษายน 2565

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) วันที่ 7 เมษายน 2565... วันที่ 7 เม.ย. 2565 (ดูู 123)