องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 12

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง โครงการพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ  2559  ระหว่างวันที่   22-23  เดือนมิถุนายน  2559  ณ จังหวัดนคารนายก  และจังหวัดปราจีนบุรี ... วันที่ 1 ก.ค. 2559 (ดูู 513)

โครงการ ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

ภาพบรรยากาศภายในงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี  2559  องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ และสภาวัฒนธรรมตำบลละเอาะ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุ และประชาชนชาวตำบลละเอาะ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตามประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมาและเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ในหมู่ประชาชนผู้มาร่วมงานให้เป็นอันหนึ่ง..... วันที่ 20 เม.ย. 2559 (ดูู 859)

บุญผะเวดเทศน์มหาชาดและงานฉลองสัญญาบัตรพัดยศ พระครูปริยัติธรรมโฆษิต

งานบุญผะเวดเทศน์มหาชาดและงานฉลองสัญญาบัตรพัดยศพระครูปริยัติธรรมโฆษิต  เจ้าคณะตำบลละเอาะ ... วันที่ 7 เม.ย. 2559 (ดูู 545)

โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านประชาคมระดับตำบล ปี 2559 (2)

การจัดทำประชาคมหมู่บ้านประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2559  ขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ... วันที่ 1 เม.ย. 2559 (ดูู 561)

โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านประชาคมระดับตำบล ปี 2559 (1)

การจัดทำประชาคมหมู่บ้านประชาคมระดับตำบล ปี 2559  ขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ... วันที่ 1 เม.ย. 2559 (ดูู 498)

วัน อปพร. 2559

โครงการวัน  อปพร. ประจำปี 2559  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ  ในวันที่  18  มีนาคม  2559... วันที่ 31 มี.ค. 2559 (ดูู 546)

โครงการอบรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน

โครงการอบรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน  ในวันที่  2  มีนาคม 2559  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ... วันที่ 23 มี.ค. 2559 (ดูู 489)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยหมู่บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม และศึกษาดูงานตามโครงการดังกล่าว ภายใต้การนำของ นายลพบุรี  สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ  นายปรีชา  ..... วันที่ 11 ก.พ. 2559 (ดูู 624)

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลละเอาะ

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมขนตำบลละเอาะ  ครั้งที่ 2 /2559 วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2259  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ... วันที่ 11 ก.พ. 2559 (ดูู 497)

โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ

องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ  นำทีมโดย  นายลพบุรี  สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ  พร้อมเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมกิจกรรมคลีนิคคนจน  ตามโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ชี้เป้าชีวิต  จัดทำเข็มทิศชีวิต  บริหารจัดการชีวิตและดูแลชีวิต  ณ หอประชุ..... วันที่ 11 ก.พ. 2559 (ดูู 494)

จัดทำประชาคมชาวบ้านตามโครงการการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐที่มีการบุกรุก เพื่อขจัดความยากจน และปัญหาชนบท (แปลงหนองคู)

จัดทำประชาคมชาวบ้านตามโครงการการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐที่มีการบุกรุก เพื่อขจัดความยากจน และปัญหาชนบท (แปลงหนองคู)... วันที่ 4 ก.พ. 2559 (ดูู 481)

งานแข่งขันกีฬามวลชนส่งเสริมการออกกำลังการและกีฬาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 11

การแข่งขันกีฬามวลชนส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพครั้งที่ 11  จัดขึ้น ณ  สนามกีฬากลางอำเภอน้ำเกลี้ยง   ในระหว่างวันที่  27-28  มกราคม 2559   โดยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยงเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ... วันที่ 1 ก.พ. 2559 (ดูู 501)

อบต.ละเอาะ ต้อนรับผู้ว่า 23 มกราคม 2559

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายยุทธนา  วิริยะกิตติ  นำคณะเข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนของจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23  มกราคม 2559  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ... วันที่ 26 ม.ค. 2559 (ดูู 528)

นายกนำทีมมอบของขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

ในระหว่างวันที่  6- 8 มกราคม 2559  งค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ  นำโดย  นายลพบุรี  สังลา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ  ได้นำคณะผู้บริหาร  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ  มอบของขวัญวันเด็กเนื่องใ..... วันที่ 14 ม.ค. 2559 (ดูู 480)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2559 ในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ณ จุดตรวจ/จุดบริการประชาชน  บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 8... วันที่ 6 ม.ค. 2559 (ดูู 477)

งานเดินแบบผ้าไหมการกุศล

งานเดินแบบผ้าไหมการกุศล  ภายในงานกาชาดและปีใหม่สี่เผ่าไทย   จัดขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม  2558   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นายลพบุรี  สังลาและ นางนิสิต  สังลา  ภรรยา ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงานเดินแบบการกุศลในครั้งนี้  โดยท่านนายกลพบุรี  สังลา  ล..... วันที่ 5 ม.ค. 2559 (ดูู 2032)

พิธีทำบุญตักบาตรปีใหม่ อบต.ละเอาะ

พิธีทำบุญตักบาตรในวันปีใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2558  ... วันที่ 5 ม.ค. 2559 (ดูู 472)

สวนป่า

สวนป่า เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ... วันที่ 17 พ.ย. 2558 (ดูู 923)

พิธีเปิดโรงสูบน้ำห้วยทา

พิธีเปิดโรงสูบน้ำห้วยทา สถานีสูบน้ำระบบท่อลำห้วยทา เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ... วันที่ 17 พ.ย. 2558 (ดูู 539)

งานบุญผะเหวด สืบสานวัฒนธรรม

งานบุญผะเหวด  สืบสานวัฒนธรรม  ... วันที่ 17 พ.ย. 2558 (ดูู 1073)