องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 9

วันเด็กแห่งชาติ 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลละเอาะ  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2560  ณ  ลานเอนกประสงค์ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ  ในวันเสาร์ที่  14  มกราคม 2560... วันที่ 27 มี.ค. 2560 (ดูู 472)

งานรวมพลังแห่งความภักดี

“รวมพลังแห่งความภักดี”  องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นำโดย  นายลพบุรี   สังลา   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  ร่วมกับ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลละเอาะ  ประชาชนทุกหมู่เหล่า ..... วันที่ 5 ม.ค. 2560 (ดูู 451)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนสู้ประชาคมอาเซียน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และเตรียมความพร้อมเด็กปละเยาวชน  สู่ประชาคมอาเซียน... วันที่ 26 ต.ค. 2559 (ดูู 507)

โครงการปลูกป่า ปล่อยปลา ประชามีกิน ประจำงบประมาณ 2559

โครงการปลูกป่า ปล่อยปลา  ประชามีกิน ประจำปีงบประมาณ  2559  ในวันที่  11  สิงหาคม  2559 ณ ร่องโศก   บ้านพิทักษ์สันติ หมู่ที่  5 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ... วันที่ 23 ส.ค. 2559 (ดูู 553)

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง โครงการพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ  2559  ระหว่างวันที่   22-23  เดือนมิถุนายน  2559  ณ จังหวัดนคารนายก  และจังหวัดปราจีนบุรี ... วันที่ 1 ก.ค. 2559 (ดูู 575)

โครงการ ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

ภาพบรรยากาศภายในงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี  2559  องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ และสภาวัฒนธรรมตำบลละเอาะ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุ และประชาชนชาวตำบลละเอาะ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตามประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมาและเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ในหมู่ประชาชนผู้มาร่วมงานให้เป็นอันหนึ่ง..... วันที่ 20 เม.ย. 2559 (ดูู 1019)

บุญผะเวดเทศน์มหาชาดและงานฉลองสัญญาบัตรพัดยศ พระครูปริยัติธรรมโฆษิต

งานบุญผะเวดเทศน์มหาชาดและงานฉลองสัญญาบัตรพัดยศพระครูปริยัติธรรมโฆษิต  เจ้าคณะตำบลละเอาะ ... วันที่ 7 เม.ย. 2559 (ดูู 622)

โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านประชาคมระดับตำบล ปี 2559 (2)

การจัดทำประชาคมหมู่บ้านประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2559  ขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ... วันที่ 1 เม.ย. 2559 (ดูู 623)

โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านประชาคมระดับตำบล ปี 2559 (1)

การจัดทำประชาคมหมู่บ้านประชาคมระดับตำบล ปี 2559  ขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ... วันที่ 1 เม.ย. 2559 (ดูู 553)

วัน อปพร. 2559

โครงการวัน  อปพร. ประจำปี 2559  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ  ในวันที่  18  มีนาคม  2559... วันที่ 31 มี.ค. 2559 (ดูู 599)

โครงการอบรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน

โครงการอบรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน  ในวันที่  2  มีนาคม 2559  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ... วันที่ 23 มี.ค. 2559 (ดูู 541)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยหมู่บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม และศึกษาดูงานตามโครงการดังกล่าว ภายใต้การนำของ นายลพบุรี  สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ  นายปรีชา  ..... วันที่ 11 ก.พ. 2559 (ดูู 688)

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลละเอาะ

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมขนตำบลละเอาะ  ครั้งที่ 2 /2559 วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2259  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ... วันที่ 11 ก.พ. 2559 (ดูู 547)

โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ

องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ  นำทีมโดย  นายลพบุรี  สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ  พร้อมเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมกิจกรรมคลีนิคคนจน  ตามโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ชี้เป้าชีวิต  จัดทำเข็มทิศชีวิต  บริหารจัดการชีวิตและดูแลชีวิต  ณ หอประชุ..... วันที่ 11 ก.พ. 2559 (ดูู 547)

จัดทำประชาคมชาวบ้านตามโครงการการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐที่มีการบุกรุก เพื่อขจัดความยากจน และปัญหาชนบท (แปลงหนองคู)

จัดทำประชาคมชาวบ้านตามโครงการการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐที่มีการบุกรุก เพื่อขจัดความยากจน และปัญหาชนบท (แปลงหนองคู)... วันที่ 4 ก.พ. 2559 (ดูู 535)

งานแข่งขันกีฬามวลชนส่งเสริมการออกกำลังการและกีฬาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 11

การแข่งขันกีฬามวลชนส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพครั้งที่ 11  จัดขึ้น ณ  สนามกีฬากลางอำเภอน้ำเกลี้ยง   ในระหว่างวันที่  27-28  มกราคม 2559   โดยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยงเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ... วันที่ 1 ก.พ. 2559 (ดูู 558)

อบต.ละเอาะ ต้อนรับผู้ว่า 23 มกราคม 2559

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายยุทธนา  วิริยะกิตติ  นำคณะเข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนของจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23  มกราคม 2559  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ... วันที่ 26 ม.ค. 2559 (ดูู 583)

นายกนำทีมมอบของขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

ในระหว่างวันที่  6- 8 มกราคม 2559  งค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ  นำโดย  นายลพบุรี  สังลา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ  ได้นำคณะผู้บริหาร  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ  มอบของขวัญวันเด็กเนื่องใ..... วันที่ 14 ม.ค. 2559 (ดูู 531)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2559 ในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ณ จุดตรวจ/จุดบริการประชาชน  บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 8... วันที่ 6 ม.ค. 2559 (ดูู 532)

งานเดินแบบผ้าไหมการกุศล

งานเดินแบบผ้าไหมการกุศล  ภายในงานกาชาดและปีใหม่สี่เผ่าไทย   จัดขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม  2558   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นายลพบุรี  สังลาและ นางนิสิต  สังลา  ภรรยา ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงานเดินแบบการกุศลในครั้งนี้  โดยท่านนายกลพบุรี  สังลา  ล..... วันที่ 5 ม.ค. 2559 (ดูู 2292)